Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2015

dukander
05:49
7318 ed64
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaink ink
dukander
05:48
05:46
the saddest thing
is when you are no longer
surprised
when someone breaks your heart.
marina v., grown up.  (via findingwordsforthoughts)
Reposted fromkattrina kattrina viapunkahontaz punkahontaz
dukander
05:46
Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Reposted fromvith vith viapunkahontaz punkahontaz
dukander
05:46
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też. 
— Osiecka do Przybory
Reposted frommodliszka modliszka viapunkahontaz punkahontaz
dukander
05:40
Wódka nie dodaje, ani nie odbiera rozumu, ona sprawdza, czy rozum się ma.
— W. Biriukow
Reposted fromKabotan Kabotan viapunkahontaz punkahontaz
dukander
05:37
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapunkahontaz punkahontaz
dukander
05:36
3777 1dd1 500
Reposted frompensieve pensieve viapunkahontaz punkahontaz
dukander
05:34
4921 1868
dukander
05:34
W pewnym sensie zawsze masz 17 lat i czekasz aż zacznie się prawdziwe życie.
— H.Coben - "obiecaj mi"
Reposted fromnivea nivea vialululemony lululemony
dukander
05:32
Nie wolno mówić “dzień dobry”, jeśli się nie bierze udziału w staraniach o dobry dzień, jeśli się w ogóle w możliwość dobrego dnia nie wierzy
— dobranoc.
Reposted fromzenibyja zenibyja viaintihar intihar

June 21 2015

dukander
07:35
1142 a215 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapunkahontaz punkahontaz
dukander
07:35
7916 0be3 500
Reposted fromperfectsense perfectsense viapunkahontaz punkahontaz
dukander
07:33
2110 4caa
dukander
07:33
6619 38f8 500
Reposted fromdomiwnetrze domiwnetrze viatwice twice
dukander
07:29
8416 2880 500
Reposted fromnolongerinuse nolongerinuse
dukander
07:28
I zno­wu będziemy na próżno cze­kali na cud, mar­no­wali czas, zużywa­li ser­ca i rozstaniemy się.
— Haruki Murakami
Reposted frommhsa mhsa viaiblameyou iblameyou
dukander
07:26
dukander
07:26
07:25
3438 c56b
Reposted fromgoniewicz goniewicz viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl