Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

dukander
07:42
3660 b364
Reposted frommental-cat mental-cat viaink ink
dukander
07:38
Każdy człowiek ma w głowie coś, od czego można oszaleć.
— Zygmunt Miłoszewski
Reposted fromnoicoztego noicoztego viakattrina kattrina
07:37
2245 cefc
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viakattrina kattrina
dukander
07:36
1596 b167 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viakattrina kattrina
dukander
07:35
dukander
07:35
dukander
07:32
Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.
— Marek Hłasko
dukander
07:31
3996 2498 500
(1914)
Reposted fromoldstuff oldstuff viaink ink
07:28
4321 4c7e 500
Reposted fromrebeca-jesrel rebeca-jesrel viaink ink
dukander
07:27
A co jeśli nie będzie lepiej?
— babyimdreamin.soup.io
Reposted frombabyimdreamin babyimdreamin viakattrina kattrina
dukander
07:27
Nie przestawaj dopóki nie skończyłeś. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viainpassing inpassing
dukander
07:26
sam już nie wiem  jakie światy  i jakich bogów  winić  za brak  Ciebie 
Reposted frompingwineq pingwineq viapoezja poezja
dukander
07:25
 Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viakattrina kattrina
07:24
dukander
07:23
9301 ef10 500
Hannibal S03E04
dukander
07:23

June 28 2015

dukander
13:09

June 27 2015

dukander
07:23
Nie wymażę niczego z mojego życia. Każda rzecz, nawet najmniejsza rzecz doprowadziła mnie do tego, kim jestem teraz. Rzeczy piękne nauczyły mnie kochać życie. Rzeczy złe nauczyły mnie jak żyć.
— Bob Marley
dukander
07:22
"Jest takie słowo, które nie ma angielskiego odpowiednika. Pochodzi z języka portugalskiego. Saudade. Wiesz, co oznacza? To jakby... to słowo nie ma dokładnej definicji. Opisuje raczej uczucie... obezwładniającego smutku. Uczucie, które pojawia się, kiedy człowiek zda sobie sprawę z tego, że utracił coś na zawsze i że nigdy już tego nie odzyska."
— A. Bracken: "Mroczne umysły"
Reposted frompensieve pensieve viakattrina kattrina
dukander
07:22
Jeżeli coś cię boli: dobra wiadomość - żyjesz Jeżeli coś cię boli: zła wiadomość - czujesz to wyłącznie Ty.
To wszystko dookoła, co Cię szczelnie otacza nie czując Twego bólu - jest to tak zwany świat.
— Tekst do wygrawerowania na nierdzewnej bransoletce, noszonej stale na przegubie.
Reposted frommental-cat mental-cat vianutt nutt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl